Bingo på nett

Som de fleste vet, møter  kulturlivet store utfordringer i disse tider. Oppdragene uteblir, og dermed også inntektene.

Dette treffer oss i Kampen Veteranorkester også. Vi får ikke anledning til å treffe våre faste musikkvenner, spille på sykehjemmene og avholde konserter. Støtten vi får fra overskudd av bingodrift er jo også borte, da disse også er stengt ned. Men det finnes et alternativ – bingo på nett. Hvis mange i Norge spilte dette, så hjelper det mange organisasjoner veldig økonomisk, også oss. 

Verdt et besøk.