Brannalarm i Konserthuset

Det var litt rart. Vi skulle begynne øving i Oslo Konserthus, lørdag 6. november. Og så gikk brannalarmen. Og vi måtte ut. Og brannvesenet kom. Og i følge brannvesenet kunne det være for stort “trøkk” i oss. Vi takket for den, men det viste seg å være varmgang i et kretskort bak orgelet. Så vi var bare en kort stund tilbake til den lille salen og lydprøver.