Paviljongen i Studenterlunden (11/6-2018)

Årets konsert på Paviljongen foran Nationalteateret skapte i år igjen god stemning blant de mange fremmøtte. Fint vær og variert repertoar skapte igjen begeistring til alle.

I 2019 så er vi på plass igjen. Mandag 17. juni kl 18:30. Det er bare å notere seg datoen.