Konsert for ansatte og beboere på Ullerntunet, 4/6-2018.