Settlister – meldinger og annen viktig informasjon

Her legges ut (sendes) informasjon, som for eksempel settlister, innkallinger til årsmøter og andre viktig informasjon (meldinger) som vi ønsker å formidle. Det som vises her, vil vanligvis ikke sendes på e-post eller SMS. Det anbefales derfor at det tittes “litt ofte” på denne siden.


Dokumenter

Dokument
2: Program og justerte priser - Told & Snaps - merk bilder nå fra forrige tur
1: Settliste Paviljongen 13 juni
8. Veiledning om hvordan bytte passord på hjemmesidene
9: Brukerveiledning for eksperter - oppdatert 16 juni 2022 (krever autorisasjon)